Izleti prema dvorcima Hrvatskog zagorja, Trakošćana, do špilje Vindija, na okolne planine i vrhove: Ivanščica, Ravna gora, Strahinščica i Čevo Izleti na lokacije misterija i mitova; Vražji stolček, Zvijarci, Zletišće copernic Černe mlake. Izlet do baroknog grada Varaždina.